Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 4/ZS/2019

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2019-05-15 @ 14:36:54. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ – odcinek ST-19 do ST-23 sprawdzone ARTUR

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2019-05-15 @ 14:36:54Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach Dodano: Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach - znak sprawy 4/ZS/2019
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
 Dodano: <p data-normal-size="14">!!! <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Wyjaśnienia- treści-SIWZ.pdf" >Wyjaśnienia treści SIWZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Ogłoszenie.pdf" >Ogłoszenie</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Ogłoszenie.pdf" >Ogłoszenie</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZĘŚĆ- I-IDW-załączniki.docx">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZĘŚĆ- I-IDW-załączniki.docx">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Zalacznik- nr-1-do-OPZ-odcinek-ST-19- do-ST-23-sprawdzone-ARTUR.pdf" >Załącznik nr 1 do OPZ - odcinek ST-19 do ST-23 sprawdzone ARTUR</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Zalacznik- nr-1-do-OPZ-odcinek-ST-19- do-ST-23-sprawdzone-ARTUR.pdf" >Załącznik nr 1 do OPZ - odcinek ST-19 do ST-23 sprawdzone ARTUR</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content