Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 7/ZS/2020

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 4 czerwca 2020 o 10:11:45. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o niezaleganiu

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

4 czerwca 2020 o 10:11:45Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>
Skasowano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Ogłoszenie.pdf" >Ogłoszenie</a></p> Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Ogłoszenie- 1.pdf">Ogłoszenie</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-1-Formularz- Oferty.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-1-Formularz- Oferty.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-2-Oświadczenie- Wykonawcy.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie Wykonawcy</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-2-Oświadczenie- Wykonawcy.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie Wykonawcy</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-3-Wykaz-osób.doc" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz osób</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-3-Wykaz-osób.doc" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz osób</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-4-Oświadczenie- o-niezaleganiu.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o niezaleganiu</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-4-Oświadczenie- o-niezaleganiu.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o niezaleganiu</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-5-Informacja-nt-grupy- kapitałowej.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 5 - Informacja nt grupy kapitałowej</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/ZAŁĄCZNIK- NR-5-Informacja-nt-grupy- kapitałowej.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 5 - Informacja nt grupy kapitałowej</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content