Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica oraz w ul. Niemcewicza, Sowińskiego i Głowackiego

Zaproszenie do zlozenia oferty

Zalacznik nr 1 – OPZ

Zalacznik nr 2 – Formularz OFERTA

Zalacznik nr 3 – Projekt umowy

Zakres zamówienia