Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zgorzeleckiej w Żarach

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – OPZ

Zalacznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – PROJEKT UMOWY DOK.PROJ

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY NADZÓR

Załącznik graficzny