Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarach

Zaproszenie do złożenia oferty

Mapka – zakres

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – PROJEKT UMOWY DOK.PROJ

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY NADZÓR