Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej w Żarach

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik graficzny_mapa

Załącznik nr 1 – OPZ

Zalacznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – PROJEKT UMOWY DOK.PROJ.

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY NADZÓR