1

Likwidacja studni nr 2z, 5 oraz 6 zlokalizowanych na Ujęciu wody nr 5 przy ul. Żagańskiej – postępowanie nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty 03 08 2021

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 – Projekt Umowy

Opis przedmiotu zamówienia:

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH – likwidacja 2z i 5

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH – likwidacja studni nr 6

Decyzja pozwolenie wodnoprawne – studnia nr 6

Decyzja pozwolenie wodnoprawne – studnia nr 2z i 5