1

Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Artylerzystów

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- OPZ

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3- oświadczenie dot. braku wykluczeń – agresja na Ukrainę

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY